27,000 đ

Trân châu 100% thiên nhiên từ bột nếp,bột sắn tươi,không chất bảo quản/trân châu hoa Húbicus/trân châu hoa Lam Hồ Điệp/trân châu trà xanh/trân châu mật ongChia Sẻ with:

Trân châu 100% thiên nhiên từ bột nếp,bột sắn tươi,không chất bảo quản/trân châu hoa Húbicus/trân châu hoa Lam Hồ Điệp/trân châu trà xanh/trân châu mật ong

Bình Luận MT3. Trà sữa trân châu thiên nhiên