30,000 đ

Lần đầu tiền có mặt tại Việt Nam mà chỉ có ở Hiktea/trà sữa làm từ đường mía nâu Taiwan/trân châu tưoi làm tại quầy/100% thiên nhiên từ bột nếp,bột sắn dây tưoi/không chất bảo quản/Hiktea”thương hiệu đến từ niềm đam mê của cô chủ nhỏ Dược Sĩ/với phưong châm”Drink Heathy Stay Heathy/uống lành để khỏe mạnh”Chia Sẻ with:

Lần đầu tiền có mặt tại Việt Nam mà chỉ có ở Hiktea/trà sữa làm từ đường mía nâu Taiwan/trân châu tưoi làm tại quầy/100% thiên nhiên từ bột nếp,bột sắn dây tưoi/không chất bảo quản/Hiktea”thương hiệu đến từ niềm đam mê của cô chủ nhỏ Dược Sĩ/với phưong châm”Drink Heathy Stay Heathy/uống lành để khỏe mạnh”

Bình Luận MT1. Trà sữa trân châu tươi đường mía nâu Taiwan phiên bản trà sữa trứng ếch