32,000 đ

Sữa tươi thanh trùng của ĐalatMilk/trân châu tươi làm tại quầy 100% thiên nhiên từ bột nếp ,bột sắn dây tươi,không chất bảo quản/hoà cùng vị đường mía nâu Taiwan tốt cho sức khỏe mọi nhà/Hikte “người đầu tiên mang món này về Việt NamChia Sẻ with:

Sữa tươi thanh trùng của ĐalatMilk/trân châu tươi làm tại quầy 100% thiên nhiên từ bột nếp ,bột sắn dây tươi,không chất bảo quản/hoà cùng vị đường mía nâu Taiwan tốt cho sức khỏe mọi nhà/Hikte “người đầu tiên mang món này về Việt Nam

Bình Luận FM1. Sữa tươi trân châu tươi đường mía nâu Taiwan”phiên bản sữa tươi trứng ếch”