35,000 đ

Yakult nhật bản tốt cho hệ tiêu hoá/đào tươi/thanh lọc hệ tiêu hoá tốt/Hikte” thương hiệu đến từ niềm đam mê của cô chủ nhỏ Dược Sĩ/với phương châm”Drink Heathy Stay Heathy/uống lành mạnh để khỏe mạnh”Chia Sẻ with:

Yakult nhật bản tốt cho hệ tiêu hoá/đào tươi/thanh lọc hệ tiêu hoá tốt/Hikte” thương hiệu đến từ niềm đam mê của cô chủ nhỏ Dược Sĩ/với phương châm”Drink Heathy Stay Heathy/uống lành mạnh để khỏe mạnh”

Bình Luận YA3. Yakult đào

Có thể bạn thích