29,000 đ

100% thiên nhiên /sữa tươi thanh trùng Đalat Milk/Trà Taiwan nguyên chất.Chia Sẻ with:

100% thiên nhiên /sữa tươi thanh trùng Đalat Milk/Trà Taiwan nguyên chất.

Bình Luận FM4. Trà sữa tươi hồng trà