29,000 đ

Sữa tươi thanh trùng DalatMilk hoà cùng đường mía nâu Taiwan và thạch đen thanh lọc/giải nhiệt cơ thể /rất tốt cho sức khỏe mọi nhà!Chia Sẻ with:

Sữa tươi thanh trùng DalatMilk hoà cùng đường mía nâu Taiwan và thạch đen thanh lọc/giải nhiệt cơ thể /rất tốt cho sức khỏe mọi nhà!

Bình Luận FM2. Sữa tươi thạch đen đường mía nâu Taiwan