• herbal tea hik

  Herbal Tea HIK

  35.000 đ

  Trà thảo dược Hik

  Đặt hàng
 • natural herbs tea hik

  Natural Herbs Tea HIK

  35.000 đ

  Trà thảo mộc Hik

  Đặt hàng
 • juice tea with chia

  Juice Tea With Chia

  35.000 đ

  Trà trái cây hạt chia

  Đặt hàng
 • hisbicus tea with chia

  Hisbicus Tea With Chia

  35.000 đ

  Trà Hibiscus hạt chia

  Đặt hàng
 • fresh orange jasmine tea

  Fresh Orange Jasmine Tea

  30.000 đ

  Hồng trà tắc tươi

  Đặt hàng
 • fresh passion tea with aloe vera

  Fresh Passion Tea With Aloe Vera

  30.000 đ

  Hồng trà mơ dầm

  Đặt hàng
 • fresh lemon tea with lemon jelly

  Fresh Lemon Tea With Lemon Jelly

  30.000 đ

  Hồng trà cam tươi

  Đặt hàng
 • green tea lemon with ai yu hik

  Green Tea Lemon With Ai-Yu HIK

  30.000 đ

  Trà xanh chanh Ai-yu

  Đặt hàng
 • hik fresh fruit mix

  HIK Fresh Fruit Mix

  35.000 đ

  Trà trái cây tươi Hik

  Đặt hàng
 • milk tea frog eggs hik

  Milk Tea Frog Eggs HIK

  27.000 đ

  Trà sữa chocolate

  Đặt hàng
 • konjac jelly pearl cake cream

  KonJac Jelly Pearl Cake Cream

  30.000 đ

  Trà sữa matcha trân châu konjac

  Đặt hàng
 • cake cream classic pearl

  Cake Cream Classic Pearl

  30.000 đ

  Trà sữa caramel

  Đặt hàng
 • caramel milk tea

  Caramel Milk Tea

  27.000 đ

  Trà sữa vải hoa hồng

  Đặt hàng
 • matcha milk tea with matcha jelly  red beans

  Matcha Milk Tea With Matcha Jelly & Red Beans

  27.000 đ

  Trà sữa thạch đen

  Đặt hàng
 • milk tea lychee rose

  Milk Tea Lychee Rose

  27.000 đ

  Trà sữa pudding trứng

  Đặt hàng
 • milk tea grass jelly

  Milk Tea Grass Jelly

  27.000 đ

  Trà sữa trân châu konjac

  Đặt hàng
 • milk tea pudding

  Milk Tea Pudding

  27.000 đ

  Trà sữa trân châu thiên nhiên

  Đặt hàng
 • milk tea konjac jelly

  Milk Tea KonJac Jelly

  27.000 đ

  Trà sữa trân châu đen

  Đặt hàng
 • milk tea nature pearl

  Milk Tea Nature Pearl

  30.000 đ

  Trà sữa trân châu tươi đường mía nâu Taiwan phiên bản trà sữa trứng ếch

  Đặt hàng
 • olong fresh milktea

  Olong Fresh MilkTea

  29.000 đ

  Trà sữa tươi hồng trà

  Đặt hàng
 • jasmine fresh milk tea hik

  Jasmine Fresh Milk Tea HIK

  29.000 đ

  Sữa tươi thạch pudding đường mía nâu Taiwan

  Đặt hàng
 • fresh milk with grass jelly

  Fresh Milk With Grass Jelly

  29.000 đ

  Sữa tươi thạch đen đường mía nâu Taiwan

  Đặt hàng
 • fresh milk frog eggs hik

  Fresh Milk Frog Eggs HIK

  32.000 đ

  Sữa tươi trân châu tươi đường mía nâu Taiwan ”phiên bản sữa tươi trứng ếch”

  Đặt hàng
 • Chưa sản phẩm cần mua!!